Co-creation
is key

Grid360

Veel in onze wereld is aan het veranderen, zelfs zoveel en zo snel dat de wereld zelf aan het veranderen is. Er is een radicale en existentiële transitie gaande die een nieuw paradigma en een ongekend tijdperk inluidt, ook wel de 'derde industriële revolutie' of 'the next economy' genoemd.


Grid360 is een samenwerkingsverband van bedrijven die het als haar opgave zien om deze transitie echt handen en voeten te geven. Niet alleen en strategie op papier, maar het realiseren van een beweging die uiteindelijk de transitie in gang zet. Dat doen wij in nauwe samenwerking met regionale en lokale overheden maar ook met burgerinitiatiefnemers, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Bekijk hier de website.