Getting Smart
magazine

Getting Smart magazine

Toen wij ons eerste magazine 'Rotterdam Rijnmond Ontwikkelt' in juni 2013 lanceerden gaven we al aan dat de transitie naar de Next Economy snel zou gaan. Nu 2,5 jaar later blijkt hoe snel het daadwerkelijk gaat. Een korte inventarisatie, middels desk research, toonde al meer dan 50 publieke en private netwerken die inspelen op de


transitie. Maar ook kondigen nieuwe (product)innovaties en vormen van dienstverlening zich bijna dagelijks aan. De titel van ons magazine is ook veelzeggend: de scope is verruimd naar de gehele Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Drechtsteden.