De impact
van de 3e
Industriële Revolutie

Printing the City

Op 18 en 19 november 2013 vond in Rotterdam het nationaal B2B congres Printing the City plaats. Thema van het congres is de impact van de derde Industriële Revolutie. De komst van de derde Industriële Revolutie biedt veel innovatieve kansen aan (lokale en regionale) overheden, het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de onderwijssector. Het congres is gericht op kennisoverdracht en gaat dieper in op de vele kansen en innovaties. ook is er volop kans om te netwerken met relevante partijen.