Your landmark
in HEOR services

Ingress

Ingress-health is your landmark in HEOR Services (Health Economic Outcomes Research). In het Nederlands laat zich dat vertalen naar dat we met gecombineerde en geïntegreerde deskundigheid in health economics en real world evidence de onontgonnen waarde van farmaceutische producten vinden.


Hoe? Door het analyseren en combineren van data, vergoedingstrajecten, economische modellen en real world evidence. Ingress-Health weet in data verbanden en synergie te leggen voor een goede propositie.