Vrienden van het Sophia

Het Sophia Kinderziekenhuis bestaat in 2013 al 150 jaar. Dat moet gevierd worden, maar biedt ook een kans om fondsen te werven voor het nieuw op te richten Kinderthoraxcentrum.

AM+D draagt een steentje bij. U ook?

Kijk hoe u ook een steentje kunt bijdragen op www.kominactievoorsophia.nl